Sosyal Medya:


O-Ring

Anasayfa O-Ring

o-Ring

 

SIZDIRMAZLIK ORTAMI VE ÇALIŞMA ŞARTLARI 
Sızdırmazlığı sağlanacak ortamın fiziki ve Kimyasal yapısını belirtir.Çalışma şartarı için gereken bilgiler : BASINÇ , SICAKLIK , HIZ.Sızdırmazlığı sağlanacak akışkanın kimyasal yapısı,sızdırmazlık elemanının malzeme seçimi için hayati bir önem taşır. 

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI İMALATI 
Sızdırmazlık elemanları Elastomer , Plastomer ve Deri malzemelerden imal edilmektedir.Bu malzemelerin dışında karbon , seramik , muhtelif etaller kopozit elemanların imalatında kullamaktadır. 

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ SEÇİMİ 
Sızdırmazlık elemanları seçiminin aşağıdaki kriterlere göre yapılması halinde hata olasılığı ortadan kalkar.

-sızdırmazlığı sağlanacak ortamın türü.Hidrolik,Pnömatik veya bir başkası 
-ortamın kimyasal yapısının incelenmesi. 
-ortamın çalışma şartlarını.Basınç,sıcaklık ve hız araştırılması. 
-ortama göre sızdırmazlık elemanı malzeme seçimi. 
-uygulama türü (dinamik,statik) , uygulama şekli (radial,eksenel) , uygulama yerine (mil,gömlek)göre tip ve profil seçimi 
-gerekli boyutsal toleransların uygulanması 
-yardımcı elemanların seçimi

Genel anlamda sızdırmazlık çok karmaşık bir yapıya sahip olup , elemanları kesin çizgilerle ortamlarına göre ayırmak doğru olmayacağı gibi  mümkün de değildir.Değişik ortamlarda ortak kullanılan elemanlar olduğu gibi , örneğin o-ring ve u-keçeler , yalnız bir ortama  ait elemanlarda da rastlamak mümkündür.Örneğin , takım keçeler. 
Bu bölümde adı geçen elemanların  sadece hidrolik uygulamalar için uygun oldukları anlamına gelmez.

UYGUN MALZEME SEÇİMİ İÇİN TEMEL BİLGİLER 
Sızdırmazlık elemanları imalatında kullanılan malzemeleri şu ana guruplarda toplamak mümkündür. 
ELASTOMERLER 
TERMOPLASTİK ELASTOMERLER 
PLASTOMERLER 
ORGANİK MALZEMELER 
METALİK MALZEMELER 
KRİSTALİZE MALZEMELER

ELASTOMERLER 
Bu grubu sentetik ve tabii kauçuklar oluşturur.NBR,FKM,EPDM,MVQ,CR 
Molekül zincirleri arasındaki bağlar yardımcı kimyasal malzemeler aracılığı ile oluşturulmuştur.Elastik oluşları en büyük özelliklerinden biri ve sızdırmazlık için en gerekli olanıdır.

NBR  NİTRİL 
Sıcaklık dayanımı :- 20°C ile + 100°C dir.

ÖNERİLEN ÇALIŞMA ORTAMLARI 
Propan , petrol kökenli yağlar , mineral yağ ve gresler , bitkisel yağlar , seyreltik asitler

ÖNERİLMEYEN ORTAMLAR 
Yüksek oktanlı yakıtlar , keton , aseton , asetik asit , etilen ester , kuvvetli asitler ,fren yağları, 
Özellikle glikoz kökenli.Ozon , ültraviole ışınlar , tabiat şartları

FKM  VİTON 
Sıcaklık dayanımı : -25°C ile + 200°C dir.

ÖNERİLEN ORTAMLAR 
Mineral yağ ve gresler , yanmaz hidrolik akışkanlar , silikon yağ ve gresler , mineral ve bitkisel yağ ve gresler , propan , doğal gaz , yakıtlar , metanol içeren yakıtlar , yüksek vakum ortamı , ozon ve tabiat şartları.

ÖNERİLMEYEN ORTAMLAR 
polar solventler , aseton , metileterketon , etilasetat , dietileter , dioksan , fren akışkanları , glikol kökenli.Gaz halde amoniak , yüksek sıcaklıklarda su buharı ,düşük moleküler yapıda organik asitler , formik ve  asetik asit

EPDM 
Sıcaklık dayanımı : -50°C ile + 150°C dir

ÖNERİLEN ORTAMLAR 
Sıcak su ve su buharı + 150°C .Özel EPDM karışımlar için + 200°C dir. 
Fren akışkanları + 150°C glikol kökenli akışkanlar , çoğu organik ve inorganik asitler , silikon yağ ve gresler polar solventler , alkol , keton , ester , ozon ve tabiat şartları.

ÖNERİLMEYEN ORTAMLAR 
Tüm mineral kökenli yağ ve gresler

MVQ  SİLİKON 
Sıcaklık dayanımı : -100°C ile + 230°C dir.

ÖNERİLEN ORTAMLAR 
Motor ve transmisyon yağlar , hayvansal ve bitkisel yağ ve gresler , petrol kökenli olmayan fren akışkanları , ateşe dayanıklı hidrolik akışkanlar , + 100°C kadar su ve seyreltilmiş tuz solüsyonları ozon ve tabiat şartları.

ÖNERİLMEYEN ORTAMLAR 
Sıcak su ve su buharı 120°C , asit ve alkaliter silikon yağ ve gresler , aromatik mineral yağlar , yakıt , benzen tolüen